Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Àsia oriental
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent % respecte el total de la població estrangera
Xina 31.410 32.343 63.753 94,70 5,10
Japó 919 1.378 2.297 3,41 0,18
Corea del Sud 441 713 1.154 1,71 0,09
Mongòlia 37 71 108 0,16 <0,01
Corea del Nord 5 5 10 0,01 <0,01
Total subcontinent 32.812 34.510 67.322 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic