Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Resta d'Europa
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent % respecte el total de la població estrangera
Regne Unit 13.397 10.543 23.940 84,02 1,91
Suïssa 1.326 1.376 2.702 9,48 0,22
Andorra 474 490 964 3,38 0,08
Noruega 355 349 704 2,47 0,06
Islàndia 89 83 172 0,60 0,01
Liechtenstein .. .. 6 0,02 <0,01
Resta de països 1 4 5 0,02 <0,01
Total subcontinent 15.645 12.848 28.493 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic