Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Àsia del Sud
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Pakistan 1.688 978 2.666 46,29 4,78
Índia 951 618 1.569 27,24 5,53
Bangladesh 903 568 1.471 25,54 17,04
Afganistan 19 8 27 0,47 5,50
Nepal 6 11 17 0,30 0,72
Sri Lanka .. .. 6 0,10 9,38
Resta de països 1 2 3 0,05 :
Total subcontinent 3.572 2.187 5.759 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic