Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2020 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Àfrica del Nord
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc 2.258 1.956 4.214 95,34 1,77
Algèria 84 54 138 3,12 1,44
Egipte 29 35 64 1,45 3,98
Resta de països 4 0 : 0,09
Total subcontinent 2.375 2.045 4.420 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic