Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2021 Manresa Origen geogràfic: Àsia del Sud
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Pakistan 185 80 265 57,24
Índia 98 78 176 38,01
Bangladesh 6 5 11 2,38
Iran .. .. 5 1,08
Resta de països 5 1 6 1,30 :
Total subcontinent 296 167 463 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic