Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Àsia oriental
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 1.676 1.492 3.168 4,71 0,25
De 5 a 9 anys 2.434 2.168 4.602 6,84 0,37
De 10 a 14 anys 2.863 2.575 5.438 8,08 0,43
De 15 a 19 anys 2.180 1.870 4.050 6,02 0,32
De 20 a 24 anys 2.460 2.770 5.230 7,77 0,42
De 25 a 29 anys 2.734 2.861 5.595 8,31 0,45
De 30 a 34 anys 2.765 3.316 6.081 9,03 0,49
De 35 a 39 anys 2.929 3.516 6.445 9,57 0,52
De 40 a 44 anys 2.987 3.520 6.507 9,67 0,52
De 45 a 49 anys 3.278 3.769 7.047 10,47 0,56
De 50 a 54 anys 2.877 3.069 5.946 8,83 0,48
De 55 a 59 anys 1.876 1.867 3.743 5,56 0,30
De 60 a 64 anys 895 824 1.719 2,55 0,14
De 65 a 69 anys 441 447 888 1,32 0,07
De 70 a 74 anys 219 235 454 0,67 0,04
De 75 a 79 anys 115 122 237 0,35 0,02
De 80 a 84 anys 50 54 104 0,15 <0,01
De 85 anys i més 33 35 68 0,10 <0,01
Total 32.812 34.510 67.322 100,00 5,38
% 48,74 51,26 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic