Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Províncies

Població estrangera a 1 de gener. Províncies. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Àsia del Sud-est
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 871.758 12.504 91,15 1,43
Girona 160.030 519 3,78 0,32
Lleida 81.392 86 0,63 0,11
Tarragona 137.485 609 4,44 0,44
Total 1.250.665 13.718 100,00 1,10
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic