Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2001 Pallars Sobirà
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 6 <4 9 7,56
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 2,52
De 10 a 14 anys <4 <4 6 5,04
De 15 a 19 anys <4 <4 6 5,04
De 20 a 24 anys 4 7 11 9,24
De 25 a 29 anys 7 7 14 11,76
De 30 a 34 anys 10 11 21 17,65
De 35 a 39 anys 7 <4 10 8,40
De 40 a 44 anys 8 6 14 11,76
De 45 a 49 anys 5 <4 8 6,72
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 1,68
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 2,52
De 60 a 64 anys <4 <4 5 4,20
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,84
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,84
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 1,68
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 1,68
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,84
Total 61 58 119 100,00
% 51,26 48,74 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic