Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2002 Solsonès Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 1,72 0,18
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 3,45 0,36
De 15 a 19 anys <4 <4 <4 5,17 0,53
De 20 a 24 anys <4 <4 4 6,90 0,71
De 25 a 29 anys <4 4 5 8,62 0,89
De 30 a 34 anys 6 <4 6 10,34 1,07
De 35 a 39 anys 4 4 8 13,79 1,43
De 40 a 44 anys 10 <4 12 20,69 2,14
De 45 a 49 anys 7 <4 8 13,79 1,43
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 1,72 0,18
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 3,45 0,36
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 3,45 0,36
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 3,45 0,36
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 1,72 0,18
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 1,72 0,18
Total 36 22 58 100,00 10,34
% 62,07 37,93 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic