Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 2.224 827 5,61 37,19
Districte II 22.443 3.925 26,62 17,49
Districte III 7.760 2.147 14,56 27,67
Districte IV 22.059 3.747 25,42 16,99
Districte V 21.731 3.806 25,82 17,51
Districte VI 2.028 290 1,97 14,30
Total 78.245 14.742 100,00 18,84

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic