Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2023 Manresa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 2.249 853 5,50 37,93
Districte II 22.613 4.163 26,84 18,41
Districte III 7.823 2.201 14,19 28,13
Districte IV 22.302 3.986 25,70 17,87
Districte V 21.497 3.913 25,23 18,20
Districte VI 2.086 392 2,53 18,79
Total 78.570 15.508 100,00 19,74

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic