Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2022 Manresa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 2.187 787 5,38 35,99
Districte II 22.292 3.895 26,60 17,47
Districte III 7.685 2.102 14,36 27,35
Districte IV 21.918 3.754 25,64 17,13
Districte V 21.277 3.732 25,49 17,54
Districte VI 2.093 371 2,53 17,73
Total 77.452 14.641 100,00 18,90

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic