Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Manresa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.974 523 15,77 26,49
Districte II 19.068 665 20,05 3,49
Districte III 5.506 562 16,94 10,21
Districte IV 17.063 693 20,89 4,06
Districte V 19.639 839 25,29 4,27
Districte VI 2.190 35 1,06 1,60
Total 65.440 3.317 100,00 5,07

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic