Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2004 Manresa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 2.218 827 13,88 37,29
Districte II 20.021 1.311 22,00 6,55
Districte III 6.094 1.048 17,58 17,20
Districte IV 17.587 1.201 20,15 6,83
Districte V 20.392 1.496 25,10 7,34
Districte VI 2.193 77 1,29 3,51
Total 68.505 5.960 100,00 8,70

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic