Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2023 Manresa Origen geogràfic: Amèrica del Nord
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 853 .. .. ..
Districte II 4.163 16 38,10 0,38
Districte III 2.201 .. .. ..
Districte IV 3.986 15 35,71 0,38
Districte V 3.913 5 11,90 0,13
Districte VI 392 .. .. ..
Total 15.508 42 100,00 0,27

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic