Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Àsia central
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 0 0,00 0,00
Districte II 3.925 <4 40,00 0,05
Districte III 2.147 0 0,00 0,00
Districte IV 3.747 <4 60,00 0,08
Districte V 3.806 0 0,00 0,00
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 5 100,00 0,03

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic