Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2016 Manresa Origen geogràfic: Àsia central
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 648 0 0,00 0,00
Districte II 3.252 <4 16,67 0,03
Districte III 1.620 0 0,00 0,00
Districte IV 2.796 5 83,33 0,18
Districte V 2.923 0 0,00 0,00
Districte VI 164 0 0,00 0,00
Total 11.403 6 100,00 0,05

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic