Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2011 Manresa Origen geogràfic: Àsia oriental
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.095 39 5,66 3,56
Districte II 3.579 209 30,33 5,84
Districte III 2.043 126 18,29 6,17
Districte IV 3.233 187 27,14 5,78
Districte V 3.575 128 18,58 3,58
Districte VI 296 0 0,00 0,00
Total 13.821 689 100,00 4,99

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic