Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Manresa Origen geogràfic: Orient Mitjà
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 6 7 13 15,66 0,09
De 5 a 9 anys 6 5 11 13,25 0,07
De 10 a 14 anys <4 5 8 9,64 0,05
De 15 a 19 anys 5 4 9 10,84 0,06
De 20 a 24 anys 5 <4 8 9,64 0,05
De 25 a 29 anys <4 <4 6 7,23 0,04
De 30 a 34 anys 4 <4 7 8,43 0,05
De 35 a 39 anys <4 0 <4 2,41 0,01
De 40 a 44 anys <4 <4 6 7,23 0,04
De 45 a 49 anys <4 <4 <4 2,41 0,01
De 50 a 54 anys <4 4 7 8,43 0,05
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 3,61 0,02
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més 0 <4 <4 1,20 <0,01
Total 42 41 83 100,00 0,56
% 50,60 49,40 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic