Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Bèlgica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 <4 11,76 0,24
Districte II 3.925 <4 5,88 0,03
Districte III 2.147 6 35,29 0,28
Districte IV 3.747 <4 17,65 0,08
Districte V 3.806 5 29,41 0,13
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 17 100,00 0,12

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic