Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2019 Manresa Origen geogràfic: Bèlgica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 795 <4 15,38 0,25
Districte II 3.730 <4 7,69 0,03
Districte III 2.017 4 30,77 0,20
Districte IV 3.526 <4 7,69 0,03
Districte V 3.424 5 38,46 0,15
Districte VI 232 0 0,00 0,00
Total 13.724 13 100,00 0,09

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic