Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2017 Manresa Origen geogràfic: Bulgària
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 654 5 14,29 0,76
Districte II 3.218 13 37,14 0,40
Districte III 1.681 <4 8,57 0,18
Districte IV 2.950 7 20,00 0,24
Districte V 2.929 7 20,00 0,24
Districte VI 172 0 0,00 0,00
Total 11.604 35 100,00 0,30

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic