Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2007 Manresa Origen geogràfic: França
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 997 4 5,71 0,40
Districte II 2.312 20 28,57 0,87
Districte III 1.585 8 11,43 0,50
Districte IV 2.339 22 31,43 0,94
Districte V 2.656 11 15,71 0,41
Districte VI 228 5 7,14 2,19
Total 10.117 70 100,00 0,69

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic