Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2013 Manresa Origen geogràfic: França
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.044 6 8,11 0,57
Districte II 3.580 23 31,08 0,64
Districte III 2.059 7 9,46 0,34
Districte IV 3.250 18 24,32 0,55
Districte V 3.523 17 22,97 0,48
Districte VI 244 <4 4,05 1,23
Total 13.700 74 100,00 0,54

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic