Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2008 Manresa Origen geogràfic: Països Baixos
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.086 4 22,22 0,37
Districte II 2.911 6 33,33 0,21
Districte III 1.685 <4 5,56 0,06
Districte IV 2.894 0 0,00 0,00
Districte V 3.172 5 27,78 0,16
Districte VI 309 <4 11,11 0,65
Total 12.057 18 100,00 0,15

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic