Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2010 Manresa Origen geogràfic: Països Baixos
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.117 6 35,29 0,54
Districte II 3.422 5 29,41 0,15
Districte III 1.859 <4 5,88 0,05
Districte IV 3.201 <4 5,88 0,03
Districte V 3.546 4 23,53 0,11
Districte VI 320 0 0,00 0,00
Total 13.465 17 100,00 0,13

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic