Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Polònia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 <4 0,55 0,12
Districte II 3.925 50 27,32 1,27
Districte III 2.147 7 3,83 0,33
Districte IV 3.747 75 40,98 2,00
Districte V 3.806 48 26,23 1,26
Districte VI 290 <4 1,09 0,69
Total 14.742 183 100,00 1,24

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic