Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2005 Manresa Origen geogràfic: Polònia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 891 <4 4,29 0,34
Districte II 1.682 13 18,57 0,77
Districte III 1.273 <4 4,29 0,24
Districte IV 1.655 29 41,43 1,75
Districte V 1.936 22 31,43 1,14
Districte VI 140 0 0,00 0,00
Total 7.577 70 100,00 0,92

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic