Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Portugal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 <4 2,38 0,24
Districte II 3.925 13 15,48 0,33
Districte III 2.147 14 16,67 0,65
Districte IV 3.747 31 36,90 0,83
Districte V 3.806 23 27,38 0,60
Districte VI 290 <4 1,19 0,34
Total 14.742 84 100,00 0,57

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic