Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2000 Manresa Origen geogràfic: Portugal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 197 <4 5,00 0,51
Districte II 242 11 55,00 4,55
Districte III 255 5 25,00 1,96
Districte IV 248 0 0,00 0,00
Districte V 338 <4 10,00 0,59
Districte VI 10 <4 5,00 10,00
Total 1.290 20 100,00 1,55

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic