Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2006 Manresa Origen geogràfic: Portugal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.009 <4 2,86 0,10
Districte II 1.964 13 37,14 0,66
Districte III 1.473 <4 8,57 0,20
Districte IV 1.976 10 28,57 0,51
Districte V 2.264 7 20,00 0,31
Districte VI 168 <4 2,86 0,60
Total 8.854 35 100,00 0,40

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic