Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Manresa Origen geogràfic: Regne Unit
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 523 <4 5,00 0,19
Districte II 665 9 45,00 1,35
Districte III 562 <4 10,00 0,36
Districte IV 693 6 30,00 0,87
Districte V 839 <4 10,00 0,24
Districte VI 35 0 0,00 0,00
Total 3.317 20 100,00 0,60

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic