Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2015 Manresa Origen geogràfic: Regne Unit
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 727 <4 5,56 0,28
Districte II 3.315 5 13,89 0,15
Districte III 1.626 <4 8,33 0,18
Districte IV 2.904 17 47,22 0,59
Districte V 2.949 9 25,00 0,31
Districte VI 183 0 0,00 0,00
Total 11.704 36 100,00 0,31

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic