Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2018 Manresa Origen geogràfic: Regne Unit
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 753 5 10,87 0,66
Districte II 3.434 13 28,26 0,38
Districte III 1.820 4 8,70 0,22
Districte IV 3.164 19 41,30 0,60
Districte V 3.045 5 10,87 0,16
Districte VI 183 0 0,00 0,00
Total 12.399 46 100,00 0,37

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic