Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2007 Manresa Origen geogràfic: Romania
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 997 55 6,34 5,52
Districte II 2.312 259 29,87 11,20
Districte III 1.585 117 13,49 7,38
Districte IV 2.339 274 31,60 11,71
Districte V 2.656 160 18,45 6,02
Districte VI 228 <4 0,23 0,88
Total 10.117 867 100,00 8,57

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic