Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2012 Manresa Origen geogràfic: Romania
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.038 67 4,36 6,45
Districte II 3.674 489 31,82 13,31
Districte III 2.127 202 13,14 9,50
Districte IV 3.313 413 26,87 12,47
Districte V 3.623 352 22,90 9,72
Districte VI 278 14 0,91 5,04
Total 14.053 1.537 100,00 10,94

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic