Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2003 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 775 <4 5,77 0,39
Districte II 978 13 25,00 1,33
Districte III 805 13 25,00 1,61
Districte IV 991 12 23,08 1,21
Districte V 1.233 11 21,15 0,89
Districte VI 55 0 0,00 0,00
Total 4.837 52 100,00 1,08

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic