Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2016 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 648 <4 0,93 0,31
Districte II 3.252 52 24,07 1,60
Districte III 1.620 34 15,74 2,10
Districte IV 2.796 78 36,11 2,79
Districte V 2.923 46 21,30 1,57
Districte VI 164 4 1,85 2,44
Total 11.403 216 100,00 1,89

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic