Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2019 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 795 4 1,44 0,50
Districte II 3.730 69 24,91 1,85
Districte III 2.017 38 13,72 1,88
Districte IV 3.526 95 34,30 2,69
Districte V 3.424 67 24,19 1,96
Districte VI 232 4 1,44 1,72
Total 13.724 277 100,00 2,02

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic