Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2019 Manresa Origen geogràfic: Geòrgia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 795 4 3,25 0,50
Districte II 3.730 31 25,20 0,83
Districte III 2.017 9 7,32 0,45
Districte IV 3.526 46 37,40 1,30
Districte V 3.424 32 26,02 0,93
Districte VI 232 <4 0,81 0,43
Total 13.724 123 100,00 0,90

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic