Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Lituània
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 0 0,00 0,00
Districte II 3.925 9 81,82 0,23
Districte III 2.147 0 0,00 0,00
Districte IV 3.747 0 0,00 0,00
Districte V 3.806 <4 18,18 0,05
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 11 100,00 0,07

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic