Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Manresa Origen geogràfic: Rússia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 9 5 14 10,77 0,10
De 5 a 9 anys <4 6 7 5,38 0,05
De 10 a 14 anys <4 <4 6 4,62 0,04
De 15 a 19 anys 6 <4 9 6,92 0,07
De 20 a 24 anys <4 <4 4 3,08 0,03
De 25 a 29 anys 5 17 22 16,92 0,16
De 30 a 34 anys 10 18 28 21,54 0,21
De 35 a 39 anys <4 13 16 12,31 0,12
De 40 a 44 anys <4 <4 4 3,08 0,03
De 45 a 49 anys <4 4 5 3,85 0,04
De 50 a 54 anys <4 4 5 3,85 0,04
De 55 a 59 anys <4 6 6 4,62 0,04
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 2,31 0,02
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,77 <0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 43 87 130 100,00 0,97
% 33,08 66,92 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic