Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2010 Manresa Origen geogràfic: Rússia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.117 7 5,38 0,63
Districte II 3.422 40 30,77 1,17
Districte III 1.859 13 10,00 0,70
Districte IV 3.201 35 26,92 1,09
Districte V 3.546 33 25,38 0,93
Districte VI 320 <4 1,54 0,62
Total 13.465 130 100,00 0,97

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic