Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2003 Manresa Origen geogràfic: Algèria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 775 11 17,19 1,42
Districte II 978 7 10,94 0,72
Districte III 805 18 28,12 2,24
Districte IV 991 <4 4,69 0,30
Districte V 1.233 25 39,06 2,03
Districte VI 55 0 0,00 0,00
Total 4.837 64 100,00 1,32

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic