Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2006 Manresa Origen geogràfic: Algèria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.009 7 14,89 0,69
Districte II 1.964 4 8,51 0,20
Districte III 1.473 13 27,66 0,88
Districte IV 1.976 9 19,15 0,46
Districte V 2.264 14 29,79 0,62
Districte VI 168 0 0,00 0,00
Total 8.854 47 100,00 0,53

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic