Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Camerun
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 <4 2,38 0,12
Districte II 3.925 8 19,05 0,20
Districte III 2.147 8 19,05 0,37
Districte IV 3.747 15 35,71 0,40
Districte V 3.806 10 23,81 0,26
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 42 100,00 0,28

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic