Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2014 Manresa Origen geogràfic: Camerun
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 844 7 14,89 0,83
Districte II 3.412 6 12,77 0,18
Districte III 1.798 4 8,51 0,22
Districte IV 3.012 15 31,91 0,50
Districte V 3.263 15 31,91 0,46
Districte VI 213 0 0,00 0,00
Total 12.542 47 100,00 0,37

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic