Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2019 Manresa Origen geogràfic: Camerun
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 795 <4 2,78 0,13
Districte II 3.730 8 22,22 0,21
Districte III 2.017 7 19,44 0,35
Districte IV 3.526 10 27,78 0,28
Districte V 3.424 10 27,78 0,29
Districte VI 232 0 0,00 0,00
Total 13.724 36 100,00 0,26

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic