Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Gàmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 <4 2,63 0,24
Districte II 3.925 18 23,68 0,46
Districte III 2.147 8 10,53 0,37
Districte IV 3.747 10 13,16 0,27
Districte V 3.806 34 44,74 0,89
Districte VI 290 4 5,26 1,38
Total 14.742 76 100,00 0,52

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic