Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2003 Manresa Origen geogràfic: Gàmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 775 11 68,75 1,42
Districte II 978 0 0,00 0,00
Districte III 805 <4 18,75 0,37
Districte IV 991 <4 6,25 0,10
Districte V 1.233 <4 6,25 0,08
Districte VI 55 0 0,00 0,00
Total 4.837 16 100,00 0,33

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic