Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2019 Manresa Origen geogràfic: Gàmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 795 <4 2,86 0,25
Districte II 3.730 14 20,00 0,38
Districte III 2.017 10 14,29 0,50
Districte IV 3.526 15 21,43 0,43
Districte V 3.424 25 35,71 0,73
Districte VI 232 4 5,71 1,72
Total 13.724 70 100,00 0,51

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic