Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Mali
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 0 0,00 0,00
Districte II 3.925 10 30,30 0,25
Districte III 2.147 <4 6,06 0,09
Districte IV 3.747 8 24,24 0,21
Districte V 3.806 13 39,39 0,34
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 33 100,00 0,22

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic